ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា

ការសិក្សាថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា  នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

ការសិក្សារបស់កុមារតូចដែលមាន៥ផ្នែកសំខាន់ៗគឺ​ ការអភិវឌ្ឍផ្នែករាងកាយ និងសុខភាព ការអភិវឌ្ឍផ្នែកសីលធម៌ និងវប្បធម៌ ការអភិវឌ្ឍផ្នែកចិត្តសង្គម និងអារម្មណ៍ ការអភិវឌ្ឍផ្នែកការពិចារណាការយល់ដឹង និងការអភិវឌ្ឍផ្នែកភាសា។ ដើម្បីឱ្យកុមារទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍនូវផ្នែកទំាងអស់នេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំ៖

  • កម្មវិធីសិក្សាដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអ​ប់រំ យុវជន និងកីឡា
  • កម្មវិធីសមស្របតាមបែបខ្មែរ-អាមេរិកាំង
  • មុខវិជ្ជាសិក្សាមាន ចិត្តចលភាព បុរេគណិត ភាសាខ្មែរ វិទ្យាសាស្រ្ត សិក្សាសង្គម និងភាសាអង់គ្លេស។
  • កម្មវិធីបន្ថែមមាន កីឡា ទស្សនកិច្ចសិក្សា កម្មវិធីកម្សាន្ត កម្មវិធីជាតិ និងប្រពៃណីជាតិ
  • មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើសុខភាពរាងកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ

សិក្សាពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ

ពេលព្រឹក ៨:០០នាទី-១០:៣០នាទីព្រឹក

ពេលរសៀល១៤:០០នាទី-១៦:៣០នាទីរសៀល

សិក្សាលើមុខវិជ្ជា៖

០១

បុរេសំណេរ

០២

ចម្រៀង

០៣

គំនូរ

០៤

បំណិនជីវិត

០៥

រឿងនិទាន

០៦

បុរេគណិត

០៧

ល្បែងបុរេគណិត

០៨

កសាង

០៩

អប់រំកាយ

១០

ភាសាអង់គ្លេស

១១

សោតទស្សន៍

១២

ទស្សនាសង្កេត

១៣

ល្បែងបុរេសំណេរ

១៤

អនាម័យខ្លួនប្រាណ

១៥

អនាម័យមាត់ធ្មេញ

១៦

កីឡា

១៧

ល្បែងសិក្សាកម្សាន្តសប្បាយ

លោកស្រី ទី មុនីរក្ស

ចាងហ្វាងរង ក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា

អានបន្ត →