ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី៥

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងឡើងខ្សែក្រវាត់តេក្វាន់ដូ ការ៉ាតេ និងក្រមាល្បុក្កតោ

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងសងប្រចាំខែមិថុនា ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ការប្រកួតគូរគំនូរ និងពិធីតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្សលើកទី១៦

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងប្រចាំខែមិថុនា ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងសងប្រចាំខែមិថុនា មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ទិវាកីឡាសម្រាប់កុមារ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងសងប្រចាំខែមិថុនា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរ លើកទី៤ ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងប្រចាំខែមិថុនា មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា (គ្រប់កម្រិតថ្នាក់)

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី១១

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្ត្រជាតិ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៩ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤
ប្រឡងប្រចាំខែមិថុនា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ពិធីរីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងអបអរសាទរទិវាកុមារកម្ពុជា ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់បឋមសិក្សា

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩

calendar_today ព្រឹត្តិការណ៍សាលា